• 12bet是什么平台
  • 机棚介绍
  • 产品分类


挖掘机各种机棚门、发动机盖板等是挖掘机整体结构的一部分,是保证挖掘机正常运转、工作的重要保障。

先进的锻压工艺、现代化的涂装流水线,制造出宛如艺术品的各类机棚部件,为客户提供高品质的产品解决方案。


1   2   3


   

              机棚件-4        机棚件-2        

                                                           小门                                                                                        中门                机棚件-3        机棚件-5

                                                          中门                                                                                         大门               机棚件-6        机棚件-7

                                                       花门                                                                                    60、70发动机盖               机棚件-1        机棚件-8        

                                                    工具箱盖                                                                                   发动机盖  

                    凯斯特机棚件

                                               凯斯特机棚件                

Powered by duxcms © 2011-2013 duxcms.com Inc.