• 12bet是什么平台
  • 液压油箱
  • 产品分类


液压油箱在整个液压系统中提供贮存供系统循环所需的油、散发系统工作时所产生的热量、释放混在油液中的气体、保持油液的温度和清洁度。

我公司将先进的工艺和技术运用到液压油箱的设计和制造中,产品指标达到国际高标准,成为行业领导者。


5   2   3              液压油箱-2        液压油箱-1        

                                             ZX-60、70                                                                           ZX130


              液压油箱-3        燃油箱-6        

                                             ZX-200                                                                               ZX-240


              液压油箱-4        液压油箱-5

                                            ZX-470                                                                                    ZX-870    

                                久保田液压油箱

                                            久保田液压油箱

Powered by duxcms © 2011-2013 duxcms.com Inc.